Injektáž zdiva

Chemická injektáž zdiva pro odstranění vzlínající vlhkosti

Chemická injektáž zdiva, neboli silikonová hydroizolační clona se ve stěnových konstrukcích vytvoří napuštěním vrtů injektážní mikroemulzí IMESTA IW550 nebo krémem IMESTA HYDROCREME INC. Materiály proniknou do pórů zdiva a na jejich povrchu vytvoří vodoodpudivý film. Injektáž zdiva způsobí hydrofobizaci pórů, která omezuje vzlínání vody a kondenzaci vodních par v kapilárách stavebních materiálů, zároveň umožňuje difuzi vodní páry. Přípravek proniká i do nejmenších kapilár schopných kapilárního transportu vody.

Po ukončení reakce je účinná složka chemicky stabilní, nerozpustná a nezávislá na kolísání vlhkosti podzákladí. To zaručuje dlouhodobou trvanlivost injektážní clony. Metoda je použitelná i v případech izolace vysoce zavlhčeného zdiva, které by muselo být jinak před injektáží předsušováno. Každý návrh sanace vlhkého zdiva řešíme v týmové spolupráci pro zajištění komplexní funkce a reálné proveditelnosti návrhu. Řešení zpravidla sestává ze 3 až 10 dílčích opatření – vnější izolace, drenáže, odvodnění okapů a okolních ploch, dodatečné hydroizolace zdiva, sanační a speciální omítky, systém větrání a rekuperace tepla, výmalby dezinfekce apod.

Jednotlivá dílčí opatření musí jednoznačně spolupůsobit k zajištění nové vlhkostní rovnováhy objektu. Je většinou možné je provádět postupně, ale původně připravený návrh řešení je třeba pro vysušení objektu realizovat celý.

Neodkládejte sanaci vlhkého zdiva Vašeho domu.

Nadzemní zdivo stavby trvale zavlhčované vzlínající zemní vlhkostí je vystaveno promrzání v zimním období, které proces rozpadu stavebních materiálů ještě urychluje. Dlouhodobě zavlhčované zdivo se zasoluje, omítka a samozřejmě i zdicí materiály nevysychají, a to ani v sušším období. Zavlhlá nadzemní část stavby vykazuje větší tepelné ztráty. Pokud byste chtěli zateplit objekt, tak v případě neodstraněné příčiny zavlhání spodní stavby způsobené vzlínající vlhkostí ve zdivu, se vlhkost začně ještě intenzivněji objevovat ve vnitřních prostorách. Následně se začnou objevovat na povrchu zdiva různé druhy plísní, které vylučují spóry. Spóry těchto plísní jsou velmi toxické a zdraví nebezpečné.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat