Zateplovací fasády

Zateplovací fasáda kontaktním zateplovacím systémem ETICS

Zateplení fasády přináší komfort domova.

Nezávisle na tom, zda je léto nebo zima, zateplení fasády vám přináší komfort domova. Kvalitním návrhem a odborně provedenou realizací systémového zateplení fasády lze snížit tepelné ztráty o více než 50%. Dobře zateplená fasáda také zamezuje pronikání hluku z rušného městského prostředí.

Kontaktní zateplovací systém (ETICS) je přímo na stavbě uplatňovaná sestava průmyslově zhotovených výrobků obsahující výrobcem systému vybrané a určené části a tvoří jednolitý celek jednotlivých vrstev systému. Nejedná se tedy o kombinaci libovolně zvolených komponentů a zejména už ne o výrobky od různých výrobců. Tepelná izolace působí v tomto případě jako nosný prvek povrchových vrstev. Jako tepelná izolace kontaktních zateplovacích systémů se používá fasádní deska z bílého polystyrenu, fasádní deska z šedého polystyrenu a fasádní deska z minerálních vláken s kolmým nebo podélným vláknem. Povrch fasády tvoří většinou omítka, v ojedinělých případech lepený obklad.

Typická skladba kontaktního zateplovacího systému
  • Lepicí hmota – slouží k připevnění izolantu k podkladu a brání jeho svislým posunům.
  • Hmoždinky – kotví izolant do podkladu a brání vodorovným posunům vlivem sání větru. Základní rozdělení hmoždinek je na hmoždinky určené k povrchové montáži a zápustné montáži se zakrytím izolačním víčkem
  • Fasádní tepelně izolační desky – podle druhu materiálu se rozlišují na polystyrenové (EPS-F), čedičové (MW), sendvičové (Twinner) a fenolické (XS022) desky.
  • Stěrková hmota – spolu se sklotextilní síťovinou tvoří výztužnou vrstvu zateplovacího systému a zajišťuje vnější tuhost.
  • Základní nátěr – sjednocuje nasákavost stěrkové vrstvy a zvyšuje přídržnost konečných povrchových úprav (omítek).
  • Fasádní omítka – nejčastější povrchová úprava zateplovacích systémů s různými strukturami (zrnitá, rýhovaná) a tloušťkami.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat